Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO GOPOZNAN.PL
Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://gopoznan.pl zwanego dalej „Serwisem”.

ZASADY OGÓLNE
Pojęcia używane w treści niniejszego Regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

 1. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Serwis i korzystająca z niego.
 2. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, posiadający swój unikalny login oraz hasło.
 3. Użytkownik Zalogowany – Użytkownik Zarejestrowany, który zalogował się w Serwisie przy pomocy swojego loginu i hasła.
 4. Organizator – każda osoba fizyczna lub prawna, będąca organizatorem wydarzenia, posiadająca odpowiednie uprawnienia nadane przez Administratora Serwisu.
 5. Polityka Prywatności – część niniejszego regulaminu regulująca szczegółowo kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i zasadami ochrony prywatności stosowanymi wobec Użytkowników.
 6. Administrator Serwisu – WEBTHINKS, NIP 7772899174, ul. Modrzejewskiej 24, 62-020 Swarzędz.

KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Serwis udostępnia informacje na temat wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i edukacyjnych odbywających się na terenie Poznania i okolicznych miejscowościach.
 2. Korzystanie z Serwisu jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne.
 3. Użytkownik ma prawo:
  1. przeglądać wydarzenia i inne treści zamieszczone w Serwisie,
  2. umieszczać w Serwisie informacje o wydarzeniach zgodnie z przyznanymi mu uprawnieniami i zasadami obowiązującymi w Serwisie,
  3. korzystać ze wszystkich funkcjonalności dostępnych w Serwisie
  4. zgłaszać Administratorowi nadużycia oraz błędy w treści wydarzeń.
 4. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz pozostałych wytycznych obowiązujących w Serwisie
  2. poszanowania autorskich praw majątkowych oraz autorskich praw osobistych, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników
  4. zgłoszenia Administratorowi Serwisu zauważonych zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, problemów i uwag związanych z usługami świadczonymi w ramach Serwisu.
 5. Dodanie wydarzenie do Serwisu jest bezpłatne. Zdjęcia i grafiki umieszczone przy wydarzeniach należą do ich organizatorów, a Serwis może je wykorzystać wyłącznie do promocji danego wydarzenia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Serwis przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
 2. Poprzez podanie na Serwisie swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest WEBTHINKS z siedzibą przy ul. Modrzejewskiej 24 w Swarzędzu.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania w każdej chwili usunięcia jego danych osobowych z bazy Serwisu.
 5. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 6. Serwis nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom.
 7. Niektóre funkcjonalności Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.