8 Mar 2019 - 17 Mar 2019
11:00
Katedra Designu UAP | wdrożeniowo i studyjnie

Katedra Designu UAP | wdrożeniowo i studyjnie

Wydarzenie odbywa się w ramach Miasto żyje designem

Na wystawie zaprezentowany zostanie ciekawy zbiór prac, których autorami są pracownicy naukowo-dydaktyczni, zatrudnieni w Katedrze Designu, na Wydziale Architektury i
Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Wszystkie realizacje są wynikiem aktywności designerów i powstały w wyniku przeprowadzonego procesu projektowego,
wiążącego różnorodne zagadnienia użytkowości, ergonomii, konstrukcyjno-formalne, technologiczne, ekonomiczne, marketingowe i in.
Cała twórczość projektantów wzornictwa rozpięta bywa pomiędzy dwoma biegunami. Podstawowa opozycja – w największym uproszczeniu – dotyczy pojęć: kreacyjny i
produktowy. Z jednej strony prace autorskie pozwalają na dogłębne studiowanie zagadnień kształtowania formy i daleko idący eksperyment – jak dzieje się w obiektach unikatowych. Na
drugim krańcu sytuuje się sfera produkcji przemysłowej, czyli poddanie się ścisłemu reżimowi wytwórczości wielkoseryjnej, z jej rygorami kalkulacji ekonomicznych i możliwości
technologicznych, limitami czasowymi i wieloma innymi ograniczeniami. To jednak jest istotą profesji designera i w tych ścisłych ramach właśnie wzornictwo pozwala na wykreowanie
oryginalnych rozwiązań – produktów tworzących kulturę materialną współczesności. Pozwala stworzyć pewną wartość dodaną, jest elementem wzbogacającym naszą rzeczywistość,
poprawiającym funkcjonowanie w niej na wielu polach – na których znajdują się dobrze zaprojektowane przedmioty.
Wystawę „KATEDRA DESIGNU UAP: wdrożeniowo i studyjnie” tworzyć będzie cała paleta różnorodnych obiektów: zarówno jednostkowo wykonanych produktów unikatowych, jak i
realizacje wdrożone do produkcji seryjnej. Zbiór zawierać będzie przedmioty, będące w różnej relacji z użytkownikiem: od bezpośredniego kontaktu – jak biżuteria czy galanteria,
poprzez te bliskie, towarzyszące codziennym lub odświętnym rytuałom – jak naczynia z porcelany i szkła, aż po nieco dalsze, pozwalające na kreowanie przestrzeni w naszym
otoczeniu – jak meble, lampy, obiekty we wnętrzach.

Lokalizacja:
Miejskie Galerie UAP
Al. Marcinkowskiego 29

60-967 Poznan

Inne wydarzenia z tej kategorii

16.03 - 29.03

100RZEŹBA – PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ. Wystawa jubileuszowa Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Zespół kuratorski: prof. dr hab. Wiesław Koronowski, prof. dr Janusz Bałdyga, dr Rafał Górczyński Termin:

06.03 - 05.04

Zapraszamy na wystawę i rozstrzygnięcie konkursu Poznań - Ludzie - Miasto. Wernisaż i wręczenie nagród odbędzie się 6 marca o godzinie 11.00 na Wolny Dziedziniec. Spośród 289 zdjęć / 161

08.02 - 30.03

Jadwiga Sawicka CHAOSY Wernisaż 8 lutego (piątek) 2019 o godzinie 19.00 Jadwiga Sawicka – w zwątpieniu i chaosie Jadwiga Sawicka w większości swoich prac odnosi się do języka jako komunikatu