Szkolenie “Motoryka mała – czyli jak bawić się i pracować”

Dla dzieci Warsztaty

TEMAT SZKOLENIA: „Motoryka mała- czyli jak bawić się i pracować z dziećmi z deficytami rozwojowymi”

ADRESACI: rodzice, opiekunowie, nauczyciele, specjaliści i inne osoby zainteresowane.

SZKOLENIE DOTYCZY wprowadzenia do tematyki związanej z: zaburzeniami motoryki małej, cywilizacyjnymi przyczynami zaburzeń, wpływem procesów integracji sensorycznej na rozwój manualny i grafomotoryczny.

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNIK otrzymuje pakiet niezbędnych informacji praktycznych dotyczących metod indywidualnej pracy z dzieckiem, oraz ćwiczeń i zabaw wspomagających motorykę małą.
Po szkoleniu uczestnik potrafi sam zaplanować pracę z dzieckiem z dysfunkcjami motoryki małej oraz wykonać zabawki stosowane w terapii ręki.

PROGRAM SZKOLENIA
 Omówienie pojęcia motoryki małej i zaburzeń z nią związanych
 Rozwój chwytu i manipulacji – normy i zaburzenia rozwojowe
 Zapoznanie z dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej i ich wpływem na rozwój manualny i grafomotoryczny
 Indywidualna praca z dzieckiem
 Propozycje ćwiczeń i zabaw

Lokalizacja:
Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne SpektrumAutyzmu.pl

Poznan

Inne wydarzenia z tej kategorii

piątek, 8 Lis
17:53

Dzięki przedwojennej książce pełnej niezwykłych historii, poznamy tradycyjne baśnie z naszego regionu, które dawniej za pośrednictwem radia opowiadał dzieciom Czesław Kędzierski, czyli Wujek Czesio. Następnie twórczo przetworzymy wysłuchane historie i