14 lip 2022 (czwartek)
18:30
Konkurs Polskich Filmów Animowanych ANIMATOR.PL Set III / Polish Competition ANIMATOR.PL Set III | ANIMATOR 2022

Konkurs Polskich Filmów Animowanych ANIMATOR.PL Set III / Polish Competition ANIMATOR.PL Set III | ANIMATOR 2022

Kino

CZĘSTOTLIWOŚĆ CHWILI / FREQUENCY OF THE MOMENT (68’):

SLOW LIGHT, Kijek / Adamski, Poland 2022, 10’58”
Film o człowieku, który patrzy wyłącznie w przeszłość. Sentymentalny ogląd zdarzeń utrudnia mu życie w teraźniejszości. Przy użyciu mieszanej techniki animacja łączy dwa porządki czasowe i operuje skrótem graficznym, dla oddania kolejnych losów bohatera.

A film about a man who is able to perceive only his past. A sentimental way of seeing things makes living difficult for him. Using mixed animation techniques the film intertwines time orders to show the life of the protagonist.

Post-Proto, Aneta Siurnicka, Poland 2021, 2’45”
Post-Proto to kilkuminutowy film, łączący animację lalkową z mappingiem. Ma na celu zwizualizowanie poszukiwania wewnątrz siebie elementu pierwotności i idei powrotu do natury.

Post-Proto is a few minutes long animated film created in a stop motion technique. On the puppet and the background is displayed a 2D animation by using a projector.
It visualizes a searching for a primal nature inside oneself and the idea of returning to the roots. Through the dance, the character enters another dimension and changes its form.

Sphere, Nikodem Kłoś, Poland 2021, 3’35”
Film stworzony jest ze zdjęć satelitarnych Ziemi. Abstrakcyjne i nietypowe obrazy połączone ze sobą, dają wrażenie powstania nowych światów, które każdy może interpretować na swój sposób: powstanie życia na ziemi, upływ czasu czy katastroficzny w skutkach rozwój cywilizacji. Możliwości interpretacyjnych jest nieskończenie wiele. Wszystko zależy od wyobraźni i osobistych odczuć widza.

The film is created using satellite images of the Earth. Abstract and unconventional visuals combined together give the impression of new worlds, which we can all interpret in our own way; the emergence of life on Earth, the passage of time or the catastrophic development of civilization. The possibilities of these interpretations are endless. It all depends on the imagination and personal impressions of the viewer.

Wdech Wydech / Breathe In Breathe Out, Angela Weronika Walijewska, Poland, 2021, 4’50”
Młody chłopiec, który nie może odnaleźć się wśród rówieśników, marzy o tym, aby móc oddychać pod wodą. Codziennie mierzy sobie czas, żeby sprawdzić, jak długo wytrzyma.

A young boy disattached from his peers wishes he could breathe underwater and frequently times his breath to see how long can he last.

Thrown Away Book, Agata Gorzadek, Poland 2022, 18’
Toni i Levi, główni bohaterowie, pewnego dnia znajdują tajemniczy przedmiot – zapomnianą książkę, która okazuje się mieć unikalną wartość.

Toni and Levi one day find a mysterious object – thrown away book – which turns out to have a unique value.

All At Sea, Kasia Nalewajka, Poland 2021, 9’24”
Cornelius jest pogodnym krabowym kawalerem. Noc spędzona na piciu z przyjaciółmi zmienia się w koszmar, gdy pasożytnicza pąkla Sacculina dodaje mu czegoś do drinka i urządza sobie z nim niecne igraszki. W ciągu kolejnych dni i tygodni Cornelius doświadcza fizycznych i psychicznych zmian, które przekształcają jego życie. Został zakażony pasożytem, który kontroluje jego umysł, by mógł być nosicielem jaj Sacculiny. W miarę jak Cornelius coraz bardziej cieszy się wizją swojego “potomstwa”, stan jego zdrowia pogarsza się. W straszliwym punkcie kulminacyjnym jaja pasożyta wykluwają się, a Cornelius ledwo uchodzi z życiem. Ten komiczny dramat, opowiedziany w formie dokumentu przyrodniczego, oparty jest na prawdziwych zachowaniach zwierząt.

Cornelius is a happy-go-lucky crab bachelor. A night spent drinking with his friends turns awry when the parasitic barnacle, Sacculina, spikes his drink and has his wicked way with him. In the days and weeks that follow, Cornelius experiences physiological and mental changes that transform his life. In fact he’s been infected by a parasite that is controlling his mind so that he is the carrier of Sacculina’s eggs. As Cornelius is getting more and more excited about his ‘offspring’, his health is gradually deteriorating. In a terrible climax, the parasite eggs hatch and Cornelius is left barely alive. Told as a nature documentary, this comic drama is based on real animal behaviours.

To nie będzie film festiwalowy / This Will Not Be a Festival Film, Julia Orlik, Poland, 2022, 8’
Ten jednozdaniowy opis jest jak mój film – niefestiwalowy. Film o studentce szkoły filmowej, która pracuje nad swoim filmem dyplomowym.

A tale of a girl who studied animation and spent four years without a day of vacation.
An animated short about a film school student who is working on her graduation film.

Mosty / Bridges, Weronika Szyma, Poland 2022, 2’18”
Dwoje ludzi na dwóch mostach. Jeden gest może doprowadzić do dużego nieporozumienia.

Two people on two bridges. One gesture can lead to a big misunderstanding.

Transfer, Krzysztof Kiwerski, Poland 2021, 7’26”
Poddawany codziennemu reżimowi karmienia, uwięziony w klatce ptak na skutek wydarzeń dziejących się za oknem, uświadamia sobie swoją mało komfortową sytuację. Prowokowany przez dokazującego wolnego ptaszka, zaczyna rozpaczliwą i dramatyczną walkę o zmianę swojego statusu. Podejmowane liczne próby i sposoby uwolnienia są mało skuteczne, ale wydarzenia za oknem potęgują jego determinację.

As a result of events happening outside the window, a trapped-in-a-cage bird that is subjected to the daily feeding regime, becomes aware of its uncomfortable situation. Provoked by a free, frolicking bird, begins a desperate and dramatic fight to change its circumstances. The numerous attempts and methods of escaping are not very effective, but the events outside the window intensify its determination.

*******

Bezpieczne zakupy w Bilety24. W przypadku odwołania wydarzenia, gwarantujemy automatyczny zwrot środków potwierdzony komunikatem wysyłanym na adres e-mail, podany podczas zakupu.

Lokalizacja:
Kino Muza - SALA 2


Polecamy także:

poniedziałek, 4 lip
17:45

Film opowiada o życiu i twórczości Elvisa Presleya (Butler), widzianych z perspektywy jego skomplikowanych relacji z enigmatycznym menadżerem „Pułkownikiem” Tomem Parkerem (Hanks). Fabuła zgłębia złożoną znajomość Presleya z Parkerem, trwającą