Konkurs Polskich Filmów Animowanych ANIMATOR.PL / Set II / Polish Competition ANIMATOR.PL / Set II | ANIMATOR 2022

Kino

BEZ ZNIECZULENIA / WITHOUT ANESTHESIA (72’):

C’est la vie, Jacek Olejnik, Rafał Sankiewicz, Wojciech Sankiewicz, Bartosz Terlicki, Poland 2021, 12’51”
Jak zachować w życiu pion i odpowiedni poziom, gdy wszystko się wywraca? Jakie wyjście wybrać w sytuacji, kiedy nie ma żadnych dobrych widoków? Jaką rolę odegrać w najtrudniejszej ze sztuk – Sztuce Życia? Niektóre z naszych codziennych postanowień zdają się pozostawać bez znaczenia, inne zaś – choć z pozoru niewinne – odbijają się głębokim echem przez długie lata, w jednej chwili wywracając cały nasz świat do góry nogami. Najnowszy film Ferajny Filmowej KaPoK to krótka opowieść o człowieku, który znalazł się w najosobliwszym momencie tej sztuki balansowania, sztuki wyboru, sztuki życia. C’est la vie!

How to keep your life upright and remain level when everything is tumbling down? What’s the way out when there are no prospects? What role to play in the most difficult of arts – the Art of Living? Some of our daily resolutions seem to be meaningless, while others, though seemingly innocent, reverberate for years to come, turning our whole world upside down in an instant. The latest film by Ferajna Filmowa KaPoK is a short story about a man who finds himself in the most bizarre moment of this art of balancing, the art of choice, the art of living. C’est la vie!

Meblościanka / Wall unit, Joanna Polak, Poland 2021, 9’47”
Rozpadająca się meblościanka to symbol monotonnego życia pewnego 40-letniego mężczyzny mieszkającego w szarej, brudnej, postkomunistycznej dzielnicy blokowisk. Tuż po swoich urodzinach, cierpiący na kryzys wieku średniego mężczyzna postanawia zmienić swoją nudną i rutynową egzystencję. Niestety, na przeszkodzie staje jego żona.

A ramshackle wall unit is a symbol of the monotonous life of a certain 40-year-old man living in a grey, dirty post-communist block of flats district. Right after his birthday, suffering from the midlife crisis, the man decides to change his dull and routine-based existence. Alas, his wife stands in the way.

Wizyta / The Visit, Mateusz Jarmulski, Poland 2021, 7’
Afrykański las tropikalny. Przez gęstwinę ucieka ciemna postać. Pokrzykiwania myśliwych narastają. Oczy ofiary błyszczą w ciemnej twarzy. Postać, a dokładniej szympansica, oddycha ciężko, uciekając przez dżunglę. Przestraszone zwierzę dociera do pięknej kolonialnej willi. Zaciekawiona szympansica wchodzi do środka. Opuszczając swoje naturalne środowisko, stanie przed ważnym wyborem. Wizyta to film, który zadaje pytanie o to, gdzie zaczyna człowieczeństwo.

African tropical forest. A dark figure escapes through the thicket. The hunters’ shouting grows. The chimpanzee’s eyes shine on her dark face. She is breathing heavily, escapes through the jungle. The frightened animal reaches a beautiful colonial villa and enters inside. Leaving her natural environment will stand before an important choice. “The visit” is a film that asks the question of where humanity begins.

Great Wall of Poland, Aga Jarząb, Poland 2021, 2’50”
Ten film jest wyrazem niepokoju związanego z koniecznością życia w zamkniętej przestrzeni. Wysokie mury, a wewnątrz zatęchłe powietrze. W szczelnym pojemniku łatwo się udusić. Paradoks polega na tym, że im bardziej chroni mnie ten mur – tym bardziej czuję się osaczona. Otoczona od wewnątrz.

This film is an expression of anxiety about living in a restricted space. High walls with musty air inside – it is easy to suffocate in an airtight container. The more the wall protects me, the more I feel trapped. Surrounded from the inside.

PRZYGODY KULKI Kulka idzie do pracy / ADVENTURES OF THE BALL The Ball takes up a job, Julia Szmyt, Poland 2022, 4’17”
Główna bohaterka mierzy się ze światem, co zazwyczaj nie jest łatwe i wiąże się z różnymi, nieraz trudnymi emocjami. Jednak Kulka jest silna i jak sama mówi o sobie, jest idealistką, więc za każdym razem doprowadza do tego, że finalnie to świat musi zmierzyć się z nią i z jej perspektywą widzenia i myślenia. Tym razem idzie do pracy.

The Ball – the protagonist of the animation faces up to the world, which is usually not easy and involves various, often difficult emotions. But The Ball is strong and, as she herself asserts, an idealist, which means that each and every time she eventually has the world face her and her perspective of seeing and thinking. This time, The Ball takes on a job.

Bolo raz jedno more… / Once There Was a Sea…, Joanna Kozuch, Poland, Slovakia 2021, 16’30”
Dawno, dawno temu było sobie morze… Morze Aralskie. Morze, które wyschło… Wraz z morzem zniknęło nadmorskie życie, rybacy stracili pracę, zamknięto fabryki, nawet Wyspa Odrodzenia (gdzie znajdowała się tajna sowiecka baza wojskowa, wykorzystywana do testowania broni biologicznej) przestała być wyspą. Pozostał tylko martwy pustynny teren i rozrzucone na piasku wraki ogromnych łodzi… oraz ludzie, którzy od lat mieszkają na brzegu suchego portu i marzą o „wielkiej wodzie”… I tylko słona pustynia staje się coraz większa, a suche kryształki soli migotają na dawnym dnie morza.

Last human stories from the glittering bottom of dying Aral Sea. Svetlana stares into the salt desert with her only eye. Gulshat runs an empty hotel. Captain records traces of the vanishing sea, and Sergei drives tourists across its bare, glittering seabed. The last people of Mo´ynoq who remember the original shore of drying Aral Sea… Their days are intertwined with memories of the glorious past of the fishing power and dreams of the return of the great water. The present is a cemetery of ships that will never set sail from the port again.

Najważniejsze, że się starasz / Just keep trying, Karolina Borgiasz, Poland 2022,5’
Tragikomiczny kolaż ludzkich starań.

A tragicomedy about human efforts.

TWIERDZA / FORTRESS, ZALESKY’S / Slawek Zalewski, Poland 2021, 12’54”
Władze miasta ogłaszają stan oblężenia. Mieszkańcy przygotowują się do obrony, ochoczo wykonując absurdalne rozkazy. Wyimaginowany wróg nie nadchodzi. Władze, chcąc uwiarygodnić stan zagrożenia, szukają i znajdują wewnętrznego wroga. To właśnie jego obwiniają o wszystkie dotychczasowe niepowodzenia. Ten, trawiony wyrzutami sumienia, na wszelki wypadek chowa się. Władze ustanawiają święto strzelenia z armaty, oczywiście w kierunku wroga. Odnajduje się zagubiona armatnia kula. Dla zwiększenia efektu wybuchu zaminowane zostaje całe miasto. Mieszkańcy w hełmach własnej roboty zastygają w oczekiwaniu. Wybuch niszczy wszystko i chociaż nic nie zostaje, to wszystko jest pod kontrolą. Twierdza staje się minioną historią, ale demony czuwają. Animowany pastisz autorytarnych rządów staje się apokaliptyczną wizją z rechotem historii w tle. Film na podstawie opowiadania Sławomira Mrożka – Kronika oblężonego miasta, narratorem jest Jerzy Stuhr.

The story takes place somewhere in Eastern Europe. The authorities declare a state of siege. A visually impaired old man becomes the commander. One theory applies – there is an enemy all around! The manipulated inhabitants of the Homo sovieticus trust the news without reservations and prepare to defend themselves. The city becomes a closed fortress. The authoritarian authorities introduce morning gymnastics. Volunteer patriots willing to die for the cause appear. The protagonist, internally torn, wants to escape. The authorities decide to fire a cannon at the supposed enemy. Although nothing remains, everything is under control. The fortress becomes a bygone history, but the demons of war never sleep.

*******

Bezpieczne zakupy w Bilety24. W przypadku odwołania wydarzenia, gwarantujemy automatyczny zwrot środków potwierdzony komunikatem wysyłanym na adres e-mail, podany podczas zakupu.

Lokalizacja:
Kino Muza - SALA 2


Polecamy także: