Międzynarodowy Konkurs Animowanych Seriali – Set II / International Animated Series Competition – set II | ANIMATOR 2022

Kino

SET II (59’)

MITCH-MATCH series #29, Géza M. Tóth, Hungary 2021, 3’
Mitch-Match. W każdym odcinku wyrusza w podróż i zawsze wraca do pudełka na koniec wielu dziwnych, zabawnych i pomysłowych przygód. Pojedyncza zapałka, łatwy w użyciu przedmiot, a jednocześnie okazja do twórczych doświadczeń, które pobudzają świat fantazji każdego z nas.

There’s only one matchstick left in the box. This matchstick, this ordinary thing is the protagonist of Mitch-Match series. The main character is a blue-headed matchstick, that embarks on a journey in each episode and always returns to the box at the end of lots of strange, playful and imaginative adventures. A single matchstick, an easy-to-use object and at the same time an opportunity for creative experiences that evoke everyone’s fantasy world.

Портал пригод / Portal of Adventures, Yelyzaveta Tarasova, Ukraine 2021, 10’
Serial składa się z ośmiu odcinków animowanych o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Dzieci przemierzają magiczny portal, który został przypadkowo otwarty w pobliżu Czarnobyla. Spotykają się z mistyczną istotą Erminą Rayą, która posiada supermoc. Razem z Rayą dzieci poznają tajemnice przeszłości, wielkich królów i faraonów, i nawet wpływają na historię ludzkości. Uciekając od wroga Rayi, podstępnego Kłusownika, dzieciaki wskakują do sekretnego portalu przygód, który przenosi ich do różnych epok i miejsc: do starożytnego Egiptu, Arktyki, Renesansu, Rusi Kijowskiej itd. Autorzy ponownie zastanawiają się nad toponimem tragicznego i tajemniczego Czarnobyla, który przyciąga i przypomina o ludzkich błędach.

In these 8 episodes of edutainment animation series characters travel through a magic portal that was accidentally opened near Chernobyl. They meet a mystic creature – Chornobyl Ermine Raya that can speak and has superpowers. Together with Raya the kids will learn the secrets of the past, meet great kings and pharaohs and even influence history of a mankind. Escaping from Raya`s enemy, the insidious Poacher, the kids jump into secret portal of adventures that takes them to different eras: Ancient Egypt, Arctic, Renaissance, Kyivan Rus etc. The authors rethink the toponym of Chernobyl tragic and mysterious place, that attracts and remind us about human errors.

ALPHONS ADVENTURES – THE BIRD GOD, Julia Thonig, Germany 2021, 9’22”
Poszukiwacz przygód Alphons poszukuje mitycznego ptasiego boga Majów – Kukula, który rządzi meksykańską dżunglą. Musi go schwytać, by udowodnić jego istnienie. /
The adventurer Alphons is searching for the mythical Mayan bird God Kukul which rules over the Mexican jungle. To prove his existence, he wants to catch the bird God at all costs.

Ella Gator – A Day in the Life, Thomas Kim, South Korea 2020, 1’11”
Poznaj Ellę Gator! Ella została adoptowana przez kochającą rodzinę aligatorów. Ale kiedy dorasta, zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że jest… inna. Czy Ella odkryje swoją prawdziwą tożsamość?

Meet Ella Gator! Ella was adopted into a loving alligator family. But as she grows up, she begins to realize that she is… different. Will Ella discover her true identity?

Machines (pilot), Cristian Ciumac, Italy 2021, 5’
Po śmierci żony były pilot próbuje iść naprzód, wykorzystując swoje umiejętności wynalazcy. Nawiedzany przez straszne wydarzenie, będzie musiał je przezwyciężyć, aby wrócić na właściwe tory. Machines z wdziękiem opowiadają o złożonej relacji między człowiekiem, maszyną i boskością, między rewolucją technologiczną i życiem wiecznym.

After the death of his wife, a former pilot tries to move forward using his skills as an inventor. Haunted by the terrible event, he will have to overcome it to get back on his feet. Machines gracefully tells the story of the complex relationship between man, machine and divinity, between the technological revolution and eternal life.

Diasporan, Deniz Khateri, USA 2021, 6’
Serial animowany o nieujawnianych, codziennych zmaganiach imigrantów. Każdy odcinek trwa ok. 5 minut i zawiera “swoją” oryginalną piosenkę.

An animated web series about immigration and immigrants stories. Each episode is about 5 minutes long with its own original song.

One Constitution for all Syrians, Leo Rey, Toby Mory, Germany 2021, 1’44”
Co zmieniło się w sytuacji narodu syryjskiego po przyjęciu rezolucji ONZ nr 2254 w grudniu 2015 roku? Nic. A przecież zainicjowanie procesu konstytucyjnego jest jedyną możliwą drogą do zbudowania nowego i sprawiedliwego państwa. W czterech krótkich odcinkach (po angielsku i arabsku), opracowanych wspólnie z Europejskim Centrum Studiów Kurdyjskich, zgłębione zostaną kluczowe aspekty tego zagadnienia. Co zdefiniowano w rezolucji ONZ? Jaką rolę odgrywa posiedzenie Komitetu Syryjskiego w Genewie i czyje interesy reprezentuje w procesie konstytucyjnym? Co oznacza tożsamość syryjska? Konstytucja nie jest utopijnym marzeniem, a raczej odpowiedzią na nowy wspólny początek.

What has improved for the Syrian people after the UN-Resolution 2254 was adopted in December 2015? Nothing. And yet initiating a constitutional process is a suitable way to build a new and just state. In four short episodes – in English and in Arabic – commissioned by and conceived together with the European Center for Kurdish Studies key aspects of the issue are explored. What was defined in the UN Resolution? What is the role of the Syrian Committee meeting in Geneva and whose interests do they represent in the constitutional process? What is Syrian identity? A constitution is not a utopian dream, rather is THE answer for a new beginning together.

Trash Talk!, Maxfield Roos Chandler, Czech Republic 2021, 1’30”
Antropomorficzny Opos i Szczur są współprowadzącymi surrealistycznego talk show z dna śmietnika na tyłach całonocnej knajpki.

An anthropomorphic Opossum and Rat co-host a surreal talk show from the bottom of a dumpster behind an all night diner.

Caresses magiques / Magical Caresses – Episode 1, Lori Malépart-Traversy, Canada 2022, 4’
Animowany serial dokumentalny Lori Malépart-Traversy, która w zabawny i nieskrępowany sposób przygląda się samotnej seksualności.

An animated documentary series by Lori Malépart-Traversy that takes a playful and uninhibited look at solitary sexuality.

The Great List of Everything – s02e01, Francis Papillon, Canada 2022, 2’47”
Cathon i Iris są nierozłączne. Jedna lubi popisywać się swoją wiedzą, a druga chętnie dzieli się niestworzonymi teoriami. Osobliwy humor tych dwóch przyjaciółek i ich dzika, swobodnie płynąca wyobraźnia, sprawią, że będziecie chcieli dowiedzieć się więcej o przedmiotach, które nas otaczają. Podróżuj z nimi przez historię, wyjaśniając pochodzenie żarówki albo spodni. Nie wierzcie jednak we wszystko, co usłyszycie.

Cathon and Iris are inseparable. One likes to show off her knowledge, the other enjoys sharing off-the-wall theories. The two friends’ quirky humour and wild, free-floating imaginations will make you want to learn more about the objects that surround us. Travel with them through history as they explain the origins of such things as the lightbulb or pants. But don’t believe everything you hear.

Ex Imam Show, Dr Mohamed Badredine Tachouche, Algeria 2020, 3’15”
Młody artysta, który jako kaznodzieja trafił do radykalnych ruchów religijnych, opowiada o tym, jak sztuka pomogła mu „wrócić do siebie” po udziale w przemówieniu prezydenta Niemiec.

Odcinek 01:
Zeszłego lata, podczas międzynarodowej konferencji, tuż po przemówieniu Jego Ekscelencji Prezydenta Niemiec, po raz pierwszy wysłuchałem utworu Imagine Johna Lennona!
Piosenka zainspirowała mnie do podzielenia się z Wami moją historią za pośrednictwem tej animacji, która jest swoistym spin-offem mojej książki I’m Ex Imam.
Ex Imam Show to prawdziwa historia byłego przywódcy religijnego, który porzucił karierę i kraj z powodu odmiennych poglądów. Historia powstawała w Maroku, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Niemczech, Czechach, a zrealizowana została we Francji. Ex Imam Show w prosty, głęboki, a czasem humorystyczny sposób opisuje społeczne, religijne i polityczne tło kluczowych przemian młodego algierskiego artysty w imama, islamistę, prezentera telewizyjnego, bluźniercę, teologa, sufiego, kochanka, podróżnika i wędrowca.
Wyobraźcie sobie więc wszystkich ludzi, którzy oglądają moją animację i czytają moją buntowniczą książkę! Chodzi o to, żeby żyć w pokoju:)

A young artist finds himself with religious radical movements as a preacher, tells his story about how art helped him to go back to “himself” after attending the speech of the German president.

Episode 01:
Last summer, at an international conference, just after the speech of His Excellency the German president; I listened for the first time to Imagine by John Lennon!
The song inspired me to share with you my story through this animation, which is a kind of spin-off of my book I’m Ex Imam. ExImam Show is a true story of a former religious leader who left his career and country because of his different thoughts. The story was written in Morocco, UAE, Germany, Czechia, and realized in France. Ex Imam Show describes in a simple, deep, and sometimes humorous way the social, religious, and political backgrounds of the crucial changes of a young Algerian artist to an Imam, Islamist, TV presenter, blasphemer, theologian, Sufi, lover, traveler, and wanderer.
So imagine all the people, watching my animation and reading my rebellious book! It’s all about living in peace:)

Cherchez la Femme – Ida Pfeiffer / Unsung Women – Ida Pfeiffer, Julie Gavras, Mathieu Decarli, France 2021, 3’08”
Ach, wyobraźnia Juliusza Verne’a! Zjazdy po linie w głąb wulkanów, opłynięcie świata w 80 dni… Jeśli dobrze się przyjrzeć, czy nie wydaje się wam, że są pewne podobieństwa do przygód i pism Idy Pfeiffer?

Ah, the imagination of Jules Verne! Abseiling down volcanoes, going around the world in 80 days… If you look closely, don’t you think there are some similarities with the adventures and writings of Ida Pfeiffer?

FLIPPÉ – Episode 01 – SUEUR DANS LE TGV, Théo Grosjean & Mothy, France 2022, 2’17”
Witamy na pokładzie pociągu TGV 6628, cel podróży: niepokój.

Welcome aboard the TGV 6628, destination: anxiety.

My Year of Dicks, Sara Gunnarsdóttir, USA 2022, 5’
Pam bardzo stara się stracić dziewictwo i zawsze szuka “tego jedynego”. Nie jest sama, są z nią jej najlepsi przyjaciele.

Pam tries very hard to lose her virginity and always searches for “the one”. She’s not alone, her best friends are with her.

*******

Bezpieczne zakupy w Bilety24. W przypadku odwołania wydarzenia, gwarantujemy automatyczny zwrot środków potwierdzony komunikatem wysyłanym na adres e-mail, podany podczas zakupu.

Lokalizacja:
Kino Muza - SALA 1


Polecamy także:

poniedziałek, 4 lip
15:00

Kolano Ahed to z ducha punkowy manifest, parzący w sumienie jak słońce w sercu pustyni.Łobuzerska stylówa i grymas buntu na twarzy: tak Y. dociera do wyschniętego na wiór Sappiru, gdzie

piątek, 15 lip
18:00

*******Bezpieczne zakupy w Bilety24. W przypadku odwołania wydarzenia, gwarantujemy automatyczny zwrot środków potwierdzony komunikatem wysyłanym na adres e-mail, podany podczas zakupu.

środa, 6 lip
18:45

Czy wspomnienia czynią nas ludźmi? Colin Farrell w swojej najlepszej roli od lat w zjawiskowym, czułym i pełnym emocji filmie, który zachwyci fanów takich hitów, jak „Ona” Spike’a Jonze’a i

wtorek, 5 lip
14:30

Czy wspomnienia czynią nas ludźmi? Colin Farrell w swojej najlepszej roli od lat w zjawiskowym, czułym i pełnym emocji filmie, który zachwyci fanów takich hitów, jak „Ona” Spike’a Jonze’a i