DZIKIE MIASTO – PTAKI ZAMKU. SPACER Z PAWŁEM PSTROKOŃSKIM