Piotr Kuźniak: Czy mnie jeszcze pamiętasz… Wspomnienie o Czesławie Niemenie