Stand-up / Antoni Syrek-Dąbrowski / Kronika Filmowa / Poznań III – Poznań