Stand-up / Antoni Syrek-Dąbrowski / Kronika Filmowa / Poznań V – Poznań