Callum Spencer [ Wielka Brytania ] i Kathia zagrają w Poznaniu! – Meskalina