Żak | Topa | Więdłocha | Pieczyńska | Dębicki | Zieliński . – Poznań