30 Wrz 2020 (środa)
09:00
Nabór: Akademia Miasta 05 / Wyobraźnie ekocentryczne

Nabór: Akademia Miasta 05 / Wyobraźnie ekocentryczne

Inne

Akademia Miasta 05
WYOBRAŹNIE EKOCENTRYCZNE. MIASTA W CZASACH PLANETARNEJ ZMIANY

Bezpłatny kurs dla wszystkich zainteresowanych refleksją wobec wyzwań kryzysu klimatycznego, demokracji i przyszłości miast. W programie warsztaty, wykłady z badaczami i aktywistkami, czytanki i realizacja ekologicznego projektu. Nabór trwa do 30 września! Zapraszamy miejskich aktywistów, animatorki, architektów, badaczki i urzędników, jak studentów i absolwentki kierunków humanistycznych i artystycznych.

O czym?
Wyzwania kryzysu klimatycznego, niepewność związana z przyszłością gospodarki w trakcie globalnej pandemii oraz liczne akty społecznego oporu wobec faszyzujących rządów stawiają nas przed koniecznością radykalnego działania na rzecz lepszego, solidarnego świata. Zwłaszcza, że ten świat coraz bardziej przyspiesza za sprawą urbanizacji i nowych technologii, co sprawia, że na wielu płaszczyznach mnożą się ogniska zapalne wymagające kompleksowych strategii i taktycznych działań w małej skali sprzeciwiających się utrzymywaniu status quo. Szczególną uwagę koncentrują na sobie współczesne miasta, które stoją przed poważną próbą znalezienia odpowiedzi na już trwające, jak i przyszłe, skutki antropogenicznych zmian klimatu. W ramach tegorocznej edycji Akademii Miasta, której patronuje idiom „Wyobraźnie ekocentryczne. Miasta w czasach planetarnej zmiany” przyjrzymy się narzędziom, praktykom i ideom, które dotykają kwestii miejskiej adaptacji i ekologicznej przyszłości.

Jakimi metodami?

Podczas pięciu całodniowych, weekendowych zjazdów uczestnicy i uczestniczki wezmą udział w kilkunastu wykładach i warsztatach, które pozwolą zapoznać się z kontekstami powstawania miejskich planów adaptacji, koncepcjami miejskiej rezyliencji, ograniczeniami zielonej demokracji i ekologicznymi potencjałami (pop)kulturowych utopii. Nie zabraknie zagadnień związanych z mieszkalnictwem, sprawiedliwością ekologiczną w mieście, ekonomią środowiskową i perspektywami postwzrostowymi. W ramach warsztatów odbędą się m.in. ćwiczenia z designu spekulatywnego i zastanowimy się nad miejską przyszłością. Na czytankach lekturowych podyskutujemy nad najnowszymi propozycjami praktyków i teoretyków. Swoją wyobraźnię oraz wiedzę zdobytą w ramach Akademii Miasta uczestnicy będą mogli wykorzystać podczas grupowej, twórczej pracy nad lokalnymi studiami przypadku. Po kursie spróbujemy wdrożyć je w życie!

Program zjazdów

ZJAZD I. MIASTA W KRYZYSIE KLIMATYCZNYM. WPROWADZENIE

Zjazd inauguracyjny będzie wprowadzeniem do tematyki zagrożeń dla miasta i regionu wynikających z kryzysu klimatycznego oraz działań adaptacyjnych zapisanych w Miejskim Planie Adaptacji. Zaprezentujemy dane i wizualizacje dotyczące umiejscowienia miast w regionach i globalnych łańcuchach dostaw, zgłębimy pojęcia adaptacji, odporności i rezyliencji. Drugiego dnia wyjdziemy w teren, by zapoznać się z miejscami, których będą dotyczyć grupowe projekty przygotowywane przez uczestników i uczestniczki w trakcie kursu.

Zjazd poprowadzą m.in.: Marcin Popkiewicz, Michał Czepkiewicz, Mateusz Nowacki

ZJAZD II. MIEJSKIE PLANY ADAPTACJI

Podczas drugiego zjazdu popracujemy nad miejskimi planami adaptacji – co się w nich znajduje i czy jest to adekwatne do zagrożeń? Co jest w jurysdykcji miasta, a za co odpowiada państwo? Jakie wartościowe treści znajdują się w planach adaptacji i o co można je rozszerzyć? Jakich narzędzi i sposobów działania nam brakuje, żeby dostosować się do zmian klimatycznych w mieście? Przykłady, o których będziemy rozmawiać, to m.in. produkcja żywności na terenie miasta i w najbliższym regionie, sieci wzajemnej pomocy czy zwrot w kierunku lokalności (relokalizacji).

Zjazd poprowadzą m.in.: Instytut na rzecz Ekorozwoju, Aleksandra Hantkiewicz-Lejman

ZJAZD III. MIEJSKA DEMOKRACJA, LOKALNOŚĆ A ZDOLNOŚĆ DO ADAPTACJI

Zjazd trzeci poświęcimy kwestii lokalności, oddolnej demokracji i tego, w jaki sposób mogą one wspierać (lub ograniczać) zdolność miast do adaptacji, zmniejszania wpływu na środowisko oraz przyjmowania postaw ekocentrycznych. Porozmawiamy o znaczeniu dobra wspólnego i the commons w czasach kryzysu. Zastanowimy się jakie szanse i zagrożenia niesie ze sobą przeniesienie najważniejszych decyzji politycznych na poziom gmin. Przyjrzymy się istniejącym narzędziom demokracji miejskiej (np. panele obywatelskie, budżety partycypacyjne, zgromadzenia mieszkańców, czy rady osiedli) i porównamy je do tych wdrożonych w innych miejscach i ich najlepszych możliwych wersji wyobrażonych przez teoretyków.

Zjazd poprowadzą m.in.: Piotr Juskowiak, Wojciech Kębłowski, Joanna Kusiak

ZJAZD IV. KRYZYS MIEJSKI

Zjazd czwarty będzie dotyczyć różnych odpowiedzi na kryzys klimatyczny i tworzonych przy tej okazji wizji przyszłości. Zastanowimy się do czego są nam potrzebne utopie i dystopie oraz utopistyka jako sposób myślenia o zmianach klimatycznych. Zastanowimy się w jaki sposób imaginarium popkultury wytwarza różne reakcje na kryzys: autorytarne i militarne czy oddolne, opierające się na pomocy wzajemnej? Spojrzymy na miasta w kontekście katastrof i kryzysów, ekologicznych i innych (np. pandemii) oraz reakcji, jakie się pojawiają np. doktryny szoku czy sieci wzajemnej pomocy. Przyjrzymy się wizjom przyszłości i reakcjom na kryzys, proponowanym przez sieć Transition Towns i różne odcienie Green New Deal.

Zjazd poprowadzą: Frank Braun, Demos Helsinki, Ole Martin Sandberg, Sebastian Scheuer

ZJAZD V. ZMIANY KLIMATYCZNE A DYSKURS EKOURBANIZMU

W ramach zjazdu zastanowimy się nad problematyką sprawiedliwości społeczno-ekologicznej w miastach. W obliczu wyzwań stawianych przez antropogeniczne zmiany klimatu coraz częściej podnosi się kwestię wypracowania nowych wrażliwości przestrzennych, które pozwolą na skuteczne rozwiązanie problemów związanych z kryzysem ekologicznym. Podczas warsztatów zastanowimy się nad urbanistyką i kwestią miejską w czasach antropocenu, stworzymy alternatywne scenariusze przyszłości dla miast i porozmawiamy o dobrych praktykach, które mogą stanowić podstawę dla działania na rzecz projektowania ekologicznie i społecznie przyjaznych przestrzeni miejskich.

Zjazd poprowadzi m.in.: Karolina Thakker

ZJAZD VI. PREZENTACJA PROJEKTÓW I EWALUACJA

Kurs zakończy prezentacja projektów przygotowanych w grupach roboczych w ramach Akademii Miasta. Każdy z projektów będzie konsultowany w trakcie i między zjazdami z opiekunami programu, a także z prowadzącymi warsztaty ekspertami i ekspertkami. W trakcie podsumowania każdy z projektów będzie omawiany, zarówno od strony jego potencjału społecznego, ekologicznego, jak i możliwości realizacyjnych i budżetowych. Na koniec przeprowadzimy krótki warsztat ewaluacyjny.

**Koncepcja programowa**
Michał Czepkiewicz, Mateusz Nowacki, Joanna Pańczak

Terminy zjazdów
Zjazd I 10-11.10
Zjazd II: 24-25.10
Zjazd III: 7-8.11
Zjazd IV: 21-22.11
Zjazd V: 5-6.12
Zjazd VI: styczeń 2021

‍Dla kogo?‍
Tegoroczna edycja Akademii Miasta jest programowana z myślą o wszystkich zainteresowanych refleksją nad przyszłością i adaptacją miast wobec zmian klimatu oraz oddolnymi i administracyjnymi działaniami dla ich mieszkanek i mieszkańców. Zapraszamy zarówno miejskich aktywistów, animatorki, architektów, badaczki i urzędników, jak studentów i absolwentki kierunków humanistycznych i artystycznych.

Jak wziąć udział?
Do Akademii Miasta przyjmiemy max. 25 osób. Rekrutacja odbywa się na podstawie formularza zgłoszeniowego. Udział w zajęciach jest bezpłatny. W czasie warsztatów przewidziane są wegańskie lunche i przerwy kawowe, za które opłata wynosi 330,00 zł łącznie (11 dni warsztatowych). Na kurs można zgłaszać się do 30 września poprzez wypełnienie formularza (pobierz formularz: http://bit.ly/FormularzAM05) i odesłanie go na [email protected] Wyniki ogłosimy 2 października.

Wysyłając zgłoszenie, w treści e-maila prosimy zamieścić poniższą zgodę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Malta z siedzibą w Poznaniu w celu rozpatrzenia mojego wniosku rekrutacyjnego na warunkach opisanych w Regulaminie (http://malta-festival.pl/pl/legal-note).
TUTAJ PODPIS w mailu
Zapoznałem/zapoznałam się z Polityką Prywatności (http://malta-festival.pl/pl/privacy-policy).
TUTAJ PODPIS w mailu

Co po Akademii?
Wszyscy uczestnicy, którzy wspólnie z grupą przygotują prototyp miejskiego projektu oraz wezmą udział w min. 70% zajęć otrzymają certyfikat ukończenia Akademii Miasta.

Istnieje szansa, że projekty powstałe w ramach Akademii Miasta zostaną zrealizowane w 2021 roku. Projekt Mozaika z pamięci, napisany przez absolwentów Akademii #2, przy wsparciu Fundacji Malta, zdobył pierwsze miejsce w jednym z konkursów Urzędu Miasta Poznania. W jego ramach grupa 19 animatorów dała nowe życie kilku niezwykłym miejscom na osiedlu Piastowskim. Projekt Kopernik na podsłuchu napisany podczas AM #3, został zrealizowany na osiedlu Kopernika, również dzięki dofinansowaniu z UMP i wsparciu Fundacji Malta.

Dlaczego Akademię Miasta organizuje Fundacja Malta
Malta Festival Poznań od 30 lat zamienia przestrzeń publiczną w miejsce spotkań ludzi i realizacji działań artystycznych. Od ośmiu lat w ramach festiwalu prowadzimy artystyczno-społeczny program Generator Malta. Zainicjowaliśmy działania w kilku ogrodach społecznościowych i zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów artystycznych w przestrzeni publicznej, dedykowanych miastu i jego obywatelom. Podczas Akademii Miasta chcemy dzielić i wymieniać się doświadczeniami i wiedzą.

Akademia Miasta to projekt realizowany przez Fundację Malta w ramach programu Szkoła widza, przy wsparciu finansowym Miasto Poznań.

www.malta-festival.pl
Zapraszamy!

Lokalizacja:
Festiwal Malta
Ratajczaka 44

61-728 Poznan

Polecamy także:

niedziela, 13 Cze
15:00

Oficjalny Festiwal Kolorów w Poznaniu 2021! ️ Widzimy się 13 czerwca 2021! Wstęp: free! FESTIWAL KOLORÓW to: niezliczona ilość kolorów! oryginalne Kolory Holi najwyższej jakości! (schodzą z ubrań) najlepsi DJ'e!

18.11 - 20.11

Targi Instalacje jedyne takie spotkanie branży instalacyjnej. Kompleksowa prezentacja oferty branży techniki grzewczej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i chłodnicze, pomp ciepła, rekuperatorów jak i fotowoltaiki. Podczas targów organizowane są merytoryczne szkolenia i