21 Paź 2020 - 23 Paź 2020
08:00
Forum Rozwoju Miast 2020

Forum Rozwoju Miast 2020

Inne

W sprawiedliwym mieście ulice są bezpieczne dla każdego, a zwłaszcza dla dzieci. – jak mówił Charles Montgomery z Happy City, gość zeszłorocznego Forum Rozwoju Miast i autor książki Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta”. Zainspirował nas wizją przyjaznego miasta z bezpiecznymi ulicami i przestrzenią do wspólnego spędzania czasu. W pierwszym dniu 4. edycji wydarzenia, 21 października spotkamy się online i zastanowimy się wspólnie jak uczynić miejskie ulice bezpiecznymi dla wszystkich uczestników ruchu.

W kolejnym dniu, 22 października pogłówkujemy jakie umiejętności powinien wykształcić obywatel miasta przyszłości – smart citizen? Ken Robinson, który na kreatywności zna się jak mało kto, stawia w książce „Oblicza umysłu. Ucząc się kreatywności” tezę: Być może nie będziemy potrafili dokładnie przewidzieć przyszłości, ale jesteśmy w stanie ją kształtować. Dziś, w szybko zmieniającym się świecie niezbędne są nowe umiejętności. Czy angażując kreatywność i empatię mieszkańców oraz ich uważność na innych, a także nasze technologiczne zasoby możemy wykreować miasto szczęśliwe, odporne, zdrowe, otwarte i harmonijne? Takie które integruje mieszkańców, zapraszając ich do aktywności?

23 października jest dniem dyskusji nad bezpieczeństwem energetycznym miast i zarządzania energią w niedalekiej przyszłości. Na spotkanie ze specjalistami od efektywnego zarządzania zasobami energii do pawilonu 7 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich zaprasza Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania.

Już za niecałe dwa miesiące się widzimy! Śledź stronę: https://forumrozwojumiast.poznan.pl/2020/
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja już wkrótce!

#forum #rozwoj #miasto #smartcity #development #poznan

In a just city streets are safe for everyone, especially for children – says Charles Montgomery from Happy City, speaker of the City Development Forum 2019 and the author of “Happy City. Transforming our lives through urban design”. We were inspired by his vision of a friendly city with safe streets and spaces to spend time together. On the first day of the 4th edition of the event, 21st October we meet online to think together how to make streets safer for all road users.

On the next day, 22nd October we will reflect on what skills should have the citizen of a city of the future, a smart citizen. Ken Robinson who knows creativity better then anyone presents a thesis in his book “Out of our minds. Learning to be creative”: “Maybe we will not be able to predict the future but we can shape it. Today, in the fast changing world, we need new skills. Can we create a happy, resilient, open and harmonious city by engaging creativity and empathy of its citizens and by using our technological resources? Can we create a city which integrates citizens and invites them to act?

October 23rd is a day of a discussion about energy security and energy management in the near future. You are invited to join the meeting with specialists in effective energy management to Pavilion 7 of the Poznan International Fair by the Municipal Services Management Department of the Poznan City Hall.

In almost two months we will see each other. Follow the website: https://forumrozwojumiast.poznan.pl/2020/

Participation in the event is free. The registration will be open soon!

#forum #development #city #smartcity #development #poznan

Lokalizacja:
Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17

61-841 Poznan

Polecamy także:

18.11 - 20.11

Targi Instalacje jedyne takie spotkanie branży instalacyjnej. Kompleksowa prezentacja oferty branży techniki grzewczej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i chłodnicze, pomp ciepła, rekuperatorów jak i fotowoltaiki. Podczas targów organizowane są merytoryczne szkolenia i

piątek, 4 Gru
23:00

Missa pro defuncto W. A. Mozart Requiem – msza żałobna sprawowana za duszę kompozytora w rocznicę śmierci, w rycie sprzed reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II, oprawiona jego Requiem. To unikatowe

piątek, 6 Lis
20:00

06.11.20Scena na Piętrze / Poznańgodzina 20:00Bilety:25 zł (przedsprzedaż)35 zł (w dniu koncertu) Bilety dostępne są online oraz stacjonarnie w kasie Kina Muza.Nie przyjmujemy rezerwacji. LOR Lor to grupa tworzona przez

czwartek, 31 Gru
17:00

Słońce powoli chyli się ku zachodowi nad Czarnobylskim krajobrazem. Za chwilę zapadnie zmrok, na szlakach zacznie robić się niebezpiecznie. Niektórzy wiedzą, jak przetrwać nawet najgorsze chwile w Zonie, inni są