25 Paź 2020 (niedziela)
18:00
Amadeus 25.10.20

Amadeus 25.10.20

Koncerty

Serdecznie zapraszamy Państwa 25 października o godzinie 18:00 na kolejny koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pt.: „Wizje ulotne”. Będzie to wydarzenie, które w związku z rozpoczęciem pandemii w marcu br. zostało odwołane.
Solistą podczas tego niezwykłego muzycznego wieczoru będzie światowej sławy skrzypek, koncertmistrz Berliner Philharmoniker – Krzysztof Polonek.
Orkiestrę poprowadzi Anna Duczmal-Mróz.
Program:
· Sergiusz Prokofiew – Wizje ulotne op. 22 (ar. J. Kowalewski)
· Ludwig van Beethoven – Koncert skrzypcowy D-dur op. 61 (ar. J. Kowalewski)

Wykonawcy:
Krzysztof Polonek – skrzypce
Anna Duczmal-Mróz – dyrygent
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus

Przypominamy jednocześnie o zapoznaniu się z nowymi zasadami uczestnictwa w wydarzeniu a także wypełnieniu wymaganego oświadczenia.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Zgodnie z otrzymanymi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wytycznymi, dbając o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników wdrożyliśmy niezbędne procedury sanitarne.
Cieszymy się, że będziemy ponownie gościć Państwa na naszych koncertach.
Przedstawiamy poniżej informacje obowiązujące uczestników koncertów w związku z trwającą pandemią COVID-19:
1) Ograniczona liczba widzów
Udostępniamy widzom maksymalnie połowę liczby miejsc. Miejsca będą zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między słuchaczami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca nie dotyczy słuchacza, który:
– uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
– jest osobą z orzeczoną niepełnosprawnością, lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie
2) Obowiązek zakrywania ust i nosa
Na terenie Auli UAM obowiązywać będzie bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały czas przebywania na terenie obiektu. Osoby nie spełniające tego obowiązku nie będą mogły wejść do Auli i nie będą uczestniczyć w koncercie.
3) Dezynfekcja rąk
Przy wejściu do Auli wszyscy uczestnicy obowiązkowo będą musieli zdezynfekować dłonie, korzystając z dostępnych dozowników z płynem dezynfekującym.
4) Zachowanie dystansu społecznego
Podczas poruszania się w Auli, bądź w kolejce do wejścia, prosimy o zachowywanie bezpiecznego odstępu co najmniej 2 metrów od pozostałych uczestników wydarzenia.
5) Podanie danych osobowych przy wejściu
Przed wejściem na koncert będą Państwo musieli złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia oraz podać swoje dane : imię, nazwisko, numer telefonu.
Treść oświadczenia dostępna jest również na naszej stronie internetowej dedykowanej wydarzeniu. Wypełnione i wydrukowane oświadczenie należy przekazać obsłudze przy sprawdzaniu biletu w dniu koncertu.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Orkiestra Kameralna PR Amadeus, która będzie przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia wydarzenia i zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.
Państwa dane mogą zostać przekazane Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu bądź służbom porządkowym. Podane przez Państwa dane w razie potrzeby umożliwią łatwy kontakt po zakończeniu wydarzenia i ułatwią służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w wydarzeniu.
6) Obsługa widza
Abyśmy mogli wypełnić obowiązujące procedury prosimy o przybycie na koncert z 30 minutowym wyprzedzeniem.
Pracownicy obsługi odpowiedzialni za wypełnienie powyższych procedur wyposażeni będą w odpowiednie środki ochrony osobistej tj. : maseczki, przyłbice, rękawiczki.
Szatnie będą nieczynne, okrycia prosimy zabrać ze sobą do sali koncertowej. Będzie można złożyć je na siedzeniu obok.
7) Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) a także stosownymi aktami wykonawczymi informujemy, że
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Orkiestra Kameralna PR Amadeus z siedzibą w Poznaniu przy Alejach Karola Marcinkowskiego 3, NIP 7831713775.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: [email protected]
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy – czyli zakupu biletu i/lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące pośrednio zaangażowane w kontakt z Panią/Panem (np. świadczące usługę IT) oraz podmioty, które w imieniu administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych.
5. W związku z panującą pandemią COVID-19 informujemy, że dane osobowe mogą zostać udostępnione również GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) i służbom porządkowym.
6. Dane osobowe uzyskiwane od Państwa przy wejściu na koncert będą przechowywane przez okres 14 dni od chwili ich pozyskania – czyli od dnia koncertu.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w koncercie.

Biorąc udział w naszych koncertach AKCEPTUJĄ Państwo nasz regulamin i wytyczne oraz zobowiązują się Państwo do przestrzegania wszystkich zasad.

OŚWIADCZENIE:
(Oświadczenie wypełnione i wydrukowane prosimy przekazać przed wejściem na koncert)
Oświadczam, że:
1. według swojej najlepszej wiedzy nie jestem osobą zakażoną COVID-19, nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym,
2. w ostatnich 14 dniach nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną o zakażenie COVID–19 lub osobą na kwarantannie czy pod nadzorem epidemiologicznym,
3. zachowam wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem COVID-19 obowiązujące przy koncercie Orkiestry Kameralnej PR Amadeus.

………………………………………………………………. ………………………………………..
Imię i nazwisko (CZYTELNIE) Numer telefonu kontaktowego
Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) a także stosownymi aktami wykonawczymi informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Orkiestra Kameralna PR Amadeus z siedzibą w Poznaniu przy Alejach Karola Marcinkowskiego 3, NIP 7831713775.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: daneosobo[email protected]
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy – czyli zakupu biletu i/lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4. W związku z panującą pandemią COVID-19 informujemy, że dane osobowe mogą zostać udostępnione GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) i służbom porządkowym.
5. Dane osobowe uzyskiwane od Państwa przy wejściu na koncert będą przechowywane przez okres 14 dni od chwili ich pozyskania – czyli od dnia koncertu.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w koncercie.

Lokalizacja:
Aula UAM w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
Poznań

Polecamy także:

piątek, 25 Wrz

"Penerrski Grill U Bazyla" Uprzejmie prosimy o stosowanie się do poniższych instrukcji i zaleceń - dzięki temu nasza impreza będzie bezpieczna i ułatwi nam to prowadzenie wydarzenia. Impreza odbędzie się

piątek, 25 Wrz
18:00

145 lat Teatru Polskiego w Poznaniu Koncert fortepianowy na urodziny Teatru Drodzy Widzowie, w jubileuszowym, malinowym sezonie życzymy Wam wielu emocjonujących wydarzeń artystycznych na deskach teatru w bezpiecznej atmosferze. Świętujcie

poniedziałek, 23 Lis
19:00

ANDRZEJ SIKOROWSKI I MAJA SIKOROWSKA Z ZESPOŁEM - Koncert Jubileuszowy Zapraszamy Państwa na niezwykle poruszający koncert - Andrzeja Sikorowskiego- wokalisty, wieloletniego lidera Grupy pod Budą i autora większości jej utworów,