picture_1593190500_ARAB-BLUES-XI-PRZEGLĄD-NOWEGO-KINA-FRANCUSKIEGO