Stand-Up | Ewa Stasiewicz i Juliusz Sipika / Poznań – Poznań