Kabaret pod Wyrwigroszem – Jubileuszowy Program 25-lecie – Poznań