Salon Poezji / Mieczysław Hryniewicz

Literatura

Gościem 55. odsłony Salonu Poezji będzie aktor filmowy, teatralny i serialowy, Mieczysław Hryniewicz. W programie znajdzie się polska poezja żydowska XIX wieku autorstwa m.in. Karola Dresdnera, Jakuba Rotwanda, Adolfa Jakuba Cohna, Judy (Juliana) Klaczko i Aleksandra Kraushara. Na wiolonczeli zagra Marcin Baranowski. Salon odbędzie się w ramach corocznego Dnia Judaizmu.
Mieczysław Hryniewicz jest absolwentem Wydziału Aktorskiego PWST w Warszawie. Występował w warszawskich teatrach: Narodowym i Studio, w Teatrze Polskim w Poznaniu oraz gościnnie w Teatrze Ochoty i Teatrze Adekwatnym. W telewizji zadebiutował w 1973 roku w serialu Droga. Rok później zagral w filmie Zapis zbrodni w reżyserii Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego. Najbardziej znany jest z roli taksówkarza Jacka Żytkiewicza w serialu Zmiennicy w reżyserii Stanisława Barei. Przez kolejne lata widzowie mogli go oglądać najczęściej w epizodycznych rolach w takich obrazach jak m.in.: Barwy ochronne (reż. Krzysztof Zanussi), Piłkarski poker (reż. Janusz Zaorski), Lawa. Opowieść o “Dziadach” Adama Mickiewicza (reż. Tadeusz Konwicki), Pułkownik Kwiatkowski (reż. Kazimierz Kutz), Poznań 56 (reż. Filip Bajon), Różyczka (reż. Jan Kidawa-Błoński). Od 2002 roku można go oglądać w serialu Na Wspólnej jako Włodka Ziębę.
Salon Poezji odbędzie się również tego samego dnia o godz. 17.00 w Bibliotece w Zamku w Kórniku.

Krakowskie Salony Poezji w Teatrze Muzycznym w Poznaniu organizowane są we współpracy z poznańskim Oddziałem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Opiekę merytoryczną nad Salonem obejmuje prezes Oddziału, prof. UAM dr hab. Wiesław Ratajczak z UAM w Poznaniu.

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza zostało założone w 1886 roku we Lwowie. Jego zadaniem było gromadzenie, dokumentowanie i upowszechnianie materiałów dotyczących życia i twórczości Adama Mickiewicza. Dziś jest jednym z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce. Skupia badaczy literatury, nauczycieli-polonistów, bibliotekarzy, literatów i miłośników literatury, zapewniając integrację środowiska polonistycznego. Organizuje odczyty naukowe i konferencje historycznoliterackie, wydaje „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”.

Lokalizacja:
Teatr Muzyczny w Poznaniu
Niezłomnych 1e
Poznań

Polecamy także: