03.06 - 10.06

WYSTAWA KOŃCOWOROCZNA UAP będzie dostępna pod adresem wystawa.uap.edu.pl od 3.06.2020 Podczas Wystawy Końcoworocznej 2020 ponad 140 pracowni Uniwersytetu Artystycznego w