JAZZ Beatles | Imienowski Jazz Set | 19.05.2023 | POZNAŃ | Scena na Piętrze