Komedia Francuska 2022: urodziny Molièra. Chory z urojenia