“Eliksir mądrości” Teatr Wariate | Dzieciaki na Piętrze 2022